Thursday, June 11, 2009

भूमिकाआफनो जीवनका भोगाई अरुबाट प्राप्त धोकाको कारण व्यक्तिगत जीवनलाई समाजसेवा वा जिल्लालाई विकासको गतिमा डार् याउने सोचमा म पुगँे । कहिले काँहि त्यस्तो सोच अचानक पलाउँदो रहेछ आफैलाई थाह हुन सारो ।

No comments: