Saturday, June 13, 2009

सम्झीरहन्छ मेरो मनले ,तिम्रै तस्विर आँखाभरी

No comments: